Poštovné:

  1.  za balík doručený  slovenskou poštov sa platí poštovné 2,70€ s DPH,